UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  2014 PRATİK BİLGİLER
 
PRATİK BİLGİLER

DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI

Adı Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Tutarı TL

Aile Yardımı

(2533xAylık Katsayı)

657 s.Kanun md. 202,

 

 

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Gn. Md. 03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 195.04

01.07.2014 - 31.12.2014

Çocuk

Yardımı

0-6 yaş grubu çocukları için

(500xAylık Katsayı)

657 s.Kanun md. 202,

 

 

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Gn. Md. 03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 38.50

01.07.2014 - 31.12.2014

7 yaş üzeri her bir çocuk için

(297xAylık Katsayı)

01.01.2014 - 30.06.2014 22.87

01.07.2014 - 31.12.2014

Doğum Yardımı

(2500xAylık Katsayı)

657 s.Kanun md. 207,

 

 

Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.

03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 192.50

01.07.2014 - 31.12.2014

Ölüm

Yardımı

Eş ve Çocuk

(9500xAylık K.)

657 s.Kanun md. 208,

 

 

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Gn. Md. 03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 731.48

01.07.2014 - 31.12.2014

Memur

(9500xAylık K.x2)

01.01.2014 - 30.06.2014 1.462.96

01.07.2014 - 31.12.2014

YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI (01.01.2014 – 31.12.2014)

Kanuni Dayanağı

 

 

Ek Gösterge/Derece Tutarı TL

6245 s. Kanun 33/a ,

6512 s. B.K.K.

Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu (H) Cetveli

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 40.50

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (harç) olan kadrolarda bulunanlar 37.50

Ek göstergesi 3000 dahil - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35.00

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31.00

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar 30.00

6245 s. Kanun md. 33/b Ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara 52.65

Not:

 

 

 

6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için

ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245

sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler

hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak

üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.

Ancak 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak

yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır.

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR

Adı Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Oran

Aylık Katsayı 657 s.Kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn.

Md. 03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54 sayılı

Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 0.076998

01.07.2014 - 31.12.2014

Taban Aylık Katsayı 657 s.Kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn.

Md. 03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54 sayılı

Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 1.205274

01.07.2014 - 31.12.2014

Yan Ödeme Katsayısı 657 s.Kanun md. 152, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.

03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 0.024416

01.07.2014 - 31.12.2014

En Yüksek Devlet

Memuru Aylığı

(9.500xAylık Katsayı) Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md.

03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 - 30.06.2014 731.48

01.07.2014 - 31.12.2014

Kıdem Aylığı Göstergesi 657 s.Kanun md. 154, 375 s.KHK md.1 Bir hizmet yılı için 20, 25

yıl ve fazlası için azami

500 gösterge

20

Taban Aylık Göstergesi 375 s. KHK md.1 1000

K.K.T.C.’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİK TUTARLAR

(01.01.2014 – 31.12.2014)

Kanuni Dayanağı Görev Ünvanı / Kadro Derecesi Tutarı (TL)

B.K.K. No: 2013/4344,

17 Mart 2013 tarih ve 28590 sayılı R.G.

Memur ve Hizmetlilerden

Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 90.00

Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 75.00

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 60.00

M A H A L L İ İ D A R E L E R E

H İ Z M E T

2

 

 

 

MİHDER

PRATİK BİLGİLER

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI

Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Azami Tutar (TL)

5393 s.Kanun md.32;

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Genel Müdürlüğü

03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54

sayılı Genelge

01.01.2014 – 30.06.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 61.83

Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar 70.39

Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olanlar 87.50

Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olanlar 100.34

Nüfusu 250.001 – 500.000 arasında olanlar 117.45

Nüfusu 500.001 – 1.000.000 arasında olanlar 134.56

Nüfusu 1.000.001 – 2.000.000 arasında olanlar 164.50

Nüfusu 2.000.001’den fazla olanlar 198.72

01.07.2014 – 31.12.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar

Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olanlar

Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olanlar

Nüfusu 250.001 – 500.000 arasında olanlar

Nüfusu 500.001 – 1.000.000 arasında olanlar

Nüfusu 1.000.001 – 2.000.000 arasında olanlar

Nüfusu 2.000.001’den fazla olanlar

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

Çeşidi Kanuni Dayanağı

 

 

Konusu Tutarı (TL)

Fazla Çalışma

Saat Ücreti

657 s. Kanun md. 178,

6512 s. B.K (K)Cet. III/A-1

Genel 1.54

6512 s. B.K.(K) Cet.

III/A/2-b B.K (K) Cet.

III/A/2-ğ

Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar(ayda 90 saati

aşamaz)

1.62

Zabıta, İtfaiye,

Koruma ve

Güvenlik Aylık

Maktu Fazla

Çalışma Ücreti

B.K. (K) Cet. III/B-1

Bu hükümlerin

uygulanmasında

büyükşehir sınırları

içerisindeki belediyeler,

içinde bulundukları

büyükşehir nüfusuna

tabidir

10.000’e kadar olanlar için 206.00

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221.00

50.001’den 100.000’kadar olanlar için 245.00

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 276.00

250.001’den 1.000.000’a kadar olanlar için 329.00

1.000.001’den fazla olanlar için 382.00

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer

büyükşehirlerin itfaiye personeli için

382.00

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırları içerisindekiler için 508.00

BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ

Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Tutarı (TL)

5393 s. Kanun md.39

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Genel Müdürlüğü

03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54

sayılı Genelge

01.01.2014 – 30.06.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 5.565.42

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar 6.335.40

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar 7.875.36

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar 9.030.33

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar 10.570.29

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar 12.110.25

Nüfusu 1000.001-2.000.000 arasında olanlar 14.805.18

Nüfusu 2000.001 ‘den fazla olanlar 17.885.10

01.07.2014 – 31.12.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar

Nüfusu 1000.001-2.000.000 arasında olanlar

Nüfusu 2000.001 ‘den fazla olanlar

MİHDER

 

 

3

PRATİK BİLGİLER

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ HUZUR HAKLARI

 

 

 

(*)

Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Aylık Brüt (TL)

5393 s. Kanun md. 36;

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Genel Müdürlüğü

03.01.2014 tarih ve 27998388.115913/54

sayılı Genelge

01.01.2014 –

30.06.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 269.49

Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar 346.49

Nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olanlar 461.99

Nüfusu 200.001’den fazla olanlar 577.49

01.07.2014 –

31.12.2014

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olanlar

Nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olanlar

Nüfusu 200.001’den fazla olanlar

(*) Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

5216 s. Kanun md. 16;

Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel

Müdürlüğü 03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 –

30.06.2014

Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve

seçilmiş üyelerine

923.98

01.07.2014 –

31.12.2014

Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve

seçilmiş üyelerine

(*) Büyükşehir Belediye Encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

KESİNTİLER VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ

Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Çeşidi Oran-Tutar (TL)

5434 s. K.md. 14; 5510 s. K. Geçici md. 4 Emekli Keseneği (Memur Kurum) %16 –%20

5434 s.K. Ek md. 70;

5510 s.K.

Geçici md.4

Maliye Bakanlığı

BÜMKO Genel Müdürlüğü

03.01.2014 tarih ve

27998389.115913/54

sayılı Genelge

01.01.2014 –

30.06.2014

Ek Gös. 8400 ve üstü (%240) 1.762.00

Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200) 1.404.88

Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180) 1.316.64

Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150) 1.097.19

Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130) 950.91

Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70) 512.02

Diğerleri (%40) 292.61

01.07.2014 –

31.12.2014

Ek Gös. 8400 ve üstü (%240)

Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200)

Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180)

Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150)

Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130)

Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70)

Diğerleri (%40)

4447 s. K. 49. md. 01.01.2005 ve sonrası İşsizlik Sigortası Primi Sigortalı %1

İşveren %2

Devlet %1

193 s. GV K md. 31,

285 Seri Nolu Gelir

V.Gen.Tebliği

01.01.2014 –

31.12.2014

Engellilik

İndirimi

1.Derece (Çalışma

Gücünün %80 kay.)

800.00 TL

2.Derece (Çalışma

Gücünün %60 kay.)

400.00 TL

3.Derece (Çalışma

Gücünün %40 kay.)

190.00 TL

M A H A L L İ İ D A R E L E R E

H İ Z M E T

4

 

 

 

MİHDER

PRATİK BİLGİLER

İŞÇİ ÖDEMELERİ

Çeşidi Kanuni Dayanağı

 

 

Dönemi Tutarı (TL)

Kıdem Tazminat Tavanı

1475 s.K.14 (4857 s. K.Geçici md.6); 5434 s.K.

Ek md. 20,Ek md. 70; 5510 s.K Geçici md.4

Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd. 03.01.2014 tarih ve

27998389-115913/54 sayılı Genelge

01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22

01.07.2014 – 31.12.2014 -

Asgari Ücret (Brüt) 4857 s. K. md. 39; 31.12.2013 gün ve 2013/1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00

01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00

Sigorta Primi

Tavan Ücreti (Aylık) 5510 s.K. md.82

01.01.2014 – 30.06.2014 6.691.50

01.07.2014 – 31.12.2014 7.371.00

Sigorta Primi

Taban Ücreti (Aylık) 5510 s.K. md.82

01.01.2014 – 30.06.2014 1.071.00

01.07.2014 – 31.12.2014 1.134.00

Stajyer Öğrenci Ücreti

(Asgari Tutar)

3308 s.K. 25. md.

(Asgari Üc.%30’u)

01.01.2014 – 30.06.2014 321.30

01.07.2014 – 31.12.2014 340.20

MEMURLARLA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI 2014 YILI AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

(22.02.2013 tarih ve BÜMKO G.Md. 2043 sayılı Genel Yazısı)

Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç) Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç)

1-Takım Elbise 118.00 18-Çorap 2.27

2-Tayyör 86.00 19-Eldiven Yün 2.90

3-Yazlık Takım Elbise 117.00 Deri 8.80

4-Pantolon-Etek 25.00 20-Atkı-Kaşkol 4.53

5-Gömlek- Bluz- Yelek 16.15 21-Kazak 18.20

6-Kravat-Papyon 4.53 22-Sarık 9.00

7-Palto-Manto 118.00 23-Cüppe 27.00

8-Pardesü-Gocuk 58.20 24-Şapka-Başlık-Kep 8.85

9-Yağmurluk(Muşamba) 25.60 25-İş Gömleği 11.90

10-Meşin Ceket- Deri Ceket 106.00 26-İş Önlüğü 11.90

11-Parka-Mont-Montgomer 52.40 27-Ebe Önlüğü 11.90

12-Kaput 32.10 28-Tulum 22.70

13-Erkek Ayakkabısı 33.30 29-İş Elbisesi 33.30

14-Kadın Ayakkabısı 33.30 30-Hemşire-Ebe Forması 25.60

15-İş Ayakkabısı 23.20 31-Laboratuar Kıyafeti 18.60

16-Bot-Fotin 33.30 32-Ameliyathane Kıyafeti 18.60

17-Lastik Çizme 12.10 33-Bel Kemeri 9.90

MEMURLARDAN ALINACAK 2014 YILI YEMEK BEDELLERİ

Kanuni Dayanağı

 

 

MEMURLARDAN 15/1/2013 tarihinden

14/1/2014 tarihine kadar

Maliye Bakanlığı

2013 Yılı

Merkezi Yönetim

Bütçe Uygulama Tebliği

Sıra No:2

15.1.2013/28529 sayılı

R.G.

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 0,95 TL

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,58 TL

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,92 TL

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,47 TL

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,25 TL

4800 ve daha yukarı ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,60 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN

Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.925 kadar (1.925 dahil) olanlardan 1,13 TL

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.360 kadar (3.360 dahil) olanlardan 1,92 TL

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.700 kadar (4.700 dahil) olanlardan 3,43 TL

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.700 üzerinde olanlardan 4,32 TL

MİHDER

 

 

5

PRATİK BİLGİLER

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%)

Uygulama Yılı

 

 

Konusu Kanuni Dayanağı Oranı

2014 2013 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, 19.11.2013/28826 s. R.G. 430 sıra No. V.U.K. G.

Tebliği

% 3,93

2013 2012 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s.V.U.K. Mük. md. 298/B, 10.11.2012/28463 s. R.G. 419 sıra No. V.U.K. G.

Tebliği

% 7,80

2012 2011 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 10.11.2011/28643 s. R.G. 410 sıra nolu V.U.K. G.

Tebliği

%

10,26

2011 2010 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.12.2010 / 27757 s. R.G. 401 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 7,7

2010 2009 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 14.11.2009 / 27406 s. R.G. 392 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 2,2

2009 2008 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2008 / 27060 s. R.G. 387 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 12

2008 2007 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 17.11.2007 / 26703 s. R.G. 377 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 7,2

2007 2006 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 28.11.2006 / 26360 s. R.G. 363 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 7,8

2006 2005 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 18.11.2005 / 25997 s. R.G. 353 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 9,8

2005 2004 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, 20.11.2004 / 25646 s. R.G. 341 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 11,2

2004 2003 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K md.298/10, 04.12.2003 / 25306 s. R.G.325 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 28,5

2003 2002 Yılı Yeniden

Değerleme Oranı

213 s. V.U.K md.298/10, 08.12.2002 gün ve 310 sıra nolu

V.U.K. G. Tebliği

% 59

USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2014 – 31.12.2014)

(213 sayılı V.U.K. 352. Md, 30.12.2013/28867 (1. Mük.) sayılı R.G’de Yayınlanan 432 sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği)

Mükellef Grupları 1.Derece Usulsüzlük (TL) 2. Derece Usulsüzlük (TL)

Sermaye şirketleri 110.00 60.00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70.00 36.00

İkinci sınıf tüccarlar 36.00 17.00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17.00 9.70

Kazancı basit usulde tespit edilenler 9.70 4.40

Gelir vergisinden muaf esnaf 4.40 2.40

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

(193 sayılı G.V.K. 103. Md., 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Miktarı Oranı

11.000 TL’ye kadar % 15

27.000 TL’ nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası % 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 97.000TL.nin 27.000 TL.’si için 4.850 TL.) fazlası % 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası (ücret gelirinde 97.000 TL.’den fazlasının 97.000 TL.’si için 23.750 TL. fazlası % 35

İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2014 Yılı)

(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2013 tarih ve 28867 (1. Mük.) R.G.’de yayımlanan

43 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece

1. Grup 2.300 1.800 1.500 1.200 1.000

2. Grup 1.500 1.100 890 700 600

3. Grup 1.000 770 600 480 380

4. Grup 480 380 290 230 180

5. Grup 290 230 160 150 120

6. Grup 150 120 80 70 50

7. Grup 50 40

 

 

29 24 19

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 19 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

M A H A L L İ İ D A R E L E R E

H İ Z M E T

6

 

 

 

MİHDER

PRATİK BİLGİLER

İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK

ÇTV YILLIK TUTARLARI

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2014 Yılı)

(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2013 tarih ve 28867 (1 Mük.) s.RG. de yayımlanan

43 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece

1. Grup 2.875 2.250 1.875 1.500 1.250

2. Grup 1.875 1.375 1.112

 

 

875 750

3. Grup 1.250

 

 

962 750 600 475

4. Grup 600 475

 

 

362 287 225

5. Grup

 

 

362 287 200 187 150

6. Grup 187 150 100

 

 

87 62

7. Grup

 

 

62 50 36 30 23

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 24 Kuruş,

diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır.

İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK

ÇTV YILLIK TUTARLARI

Kalkınma Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000’den Az Olan Belediyelerde (2014 Yılı)

(2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., 30.12.2013 tarih ve 28867 (1. Mük.) s. RG. de yayımlanan

43nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yılık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece

1. Grup 1.150 900 750 600 500

2. Grup 750 550 445 350 300

3. Grup 500

 

 

385 300 240 190

4. Grup 240 190 145 115 90

5. Grup 145 115 80

 

 

75 60

6. Grup

 

 

75 60 40 35 25

7. Grup

 

 

25 20 14 12 9

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

MİHDER

 

 

7

PRATİK BİLGİLER

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

(Bu parasal limitler satış , kiraya verme , mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır.)

(2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)

İşlemin Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL)

Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti 17/2 530.000.00

Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti 17/3 1.600.000.00

Açık Teklif Usulü Parasal Limiti 45 1.600.000.00

Pazarlık Usulü

Parasal Limiti

İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi

sınırları içindeki ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 51/a -

b

58.000.00

Diğer ilçelerde 29.000.00

* Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (TL)

(30.01.2013 tarih ve 28544 sayılı R.G.’de yayımlanan 2013/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

 

 

K.Dayanağı 31.01.2013

tarihine kadar

01.02.2013-31.01.2014

Eşik Değer Mal ve Hizmet Alımları 8/a 792.482 811.897

Mal ve Hizmet Alımları 8/b 1.320.805 1.353.164

Yapım İşleri 8/c 29.057.835 29.769.751

Açık İhale Usulü Kamu İhale

Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden

en az 40 gün önce)

Mal ve Hizmet Alımları 13/a-1 1.320.805 1.353.164

Yapım İşleri 13/a-1 29.057.835 29.769.751

Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü Kamu İhale Bülteni Ön

Yeterlilik İlan Limiti (son başvuru

tarihinden en az 14 gün önce)

Mal ve Hizmet Alımları 13/a-2 1.320.805 1.353.164

Yapım İşleri 13/a-2 29.057.835 29.769.751

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni

İlan Limiti (İhale tarihinden en az

25 gün önce)

Mal ve Hizmet Alımları 13/a-3 1.320.805 1.353.164

Yapım İşleri 13/a-3 29.057.835 29.769.751

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale

tarihinde en az 7 gün önce

en az iki yerel gazetede)

Mal ve Hizmet Alımları 13/b-1 86.460 88.578

Yapım İşleri 13/b-1 172.927 177.163

Kamu İhale bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinde en az 14 gün önce

Mal ve Hizmet Alımları 13/b-2 86.460 - 172.927 arası 88.578 - 177.163 arası

Yapım İşleri 13/b-2 172.927 -1.441.114 arası 177.163 - 1.476.421 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti

(İhale tarihinden en az

21 gün önce)

Mal ve Hizmet Alımları 13/b-3 172.927 -1.441.114 arası 177.163 - 1.476.421 arası

Yapım İşleri 13/b-3 172.927 - 29.057.835 arası 177.163 - 29.769.751 arası

Doğrudan Temin Usulü ile

Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır

İçindeki İdareler

22/d 43.228 44.287

Diğer İdareler 22/d 14.403 14.755

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 21/f 144.103 147.633

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1 288.215 295.276

KİK’e Yapılacak Şikayetlerde Alınacak Tutar 53/j-2 653.493 669.503

Mal ve hizmet alımı ihalelerinde

yaklaşık maliyet

669.503.- TL’ye kadar olanlarda 1.305 1.336

669.503.- TL- 1.353.164.- arası olanlarda 2.612 2.675

1.353.164.- TLve üzerinde olanlarda 3.918 4.013

Yapım işi ihalelerinde yaklaşık

maliyet

1.353.164.- TLkadar olanlarda 1.305 1.336

1.353.164.- TL - 13.390.106.- TL’ye kadar olanlarda 2.612 2.675

13.390.106.- TL - 29.769.751.- TL arasında olanlarda 3.918 4.013

26.769.751.-TL ve üzerinde olanlarda 5.226 5.354

* Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.

M A H A L L İ İ D A R E L E R E

H İ Z M E T

8

 

 

 

MİHDER

PRATİK BİLGİLER

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2014 – 31.12.2014)

(30.12.2013 tarih ve 28867 s. R.G.’de yayımlanan 57 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran / Tutar (TL)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkli

organlarınca verilen her türlü ihale kararları

488 s. K.(1) s. Tablo II/2 Binde 5,69

Personele Yapılan Ödemeler

(Aylı, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat v.b)

488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-b Binde 7,59

Kira mukavelenameleri 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2 Binde 1,89

Sözleşmeler 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1 Binde 9,48

Avans Makbuzları 488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-a Binde 9,48

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/22-b-ba 41,20

Kurumlar Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb 55,00

Katma Değer Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc 27,20

Muhtasar Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bd 27,20

Diğer Vergi Beyannamaleri (Damga V. Beyannameleri hariç) 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-be 27,20

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d 20,30

Sigorta Prim Bildirgeleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e 20,30

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim

belgesinden sadece muhtasar beyanname için

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f 32,30

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a 14,40

Bilançolar 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba 31,80

Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc 15,40

Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmaz.

GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

(193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 94,12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK)

Stopajın Konusu Oranı

Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GKV md. 18 kapsamında sayılan müellif,

mütercim, hetkeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden

% 17

Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden) % 20

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden % 3

Kira Ödemelerinden % 20

Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20

Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20

Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan

Ödemelerden

Mal Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-c) % 5

Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-d) % 10

HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2014 – 31.12.2014)

Kanuni Dayanağı

 

 

Konusu Tutarı TL

5018 s. K. md.35

27.12.2013 tarih ve 6512

sayılı 2014 Yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu

- Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;

1- Bütçe Kanunu İllerde , kuruluş merkezlerinde , büyükşehir belediye sınırları

içindeki ilçeler ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde

1.100.00

2- Diğer ilçelerde 560.00

- Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 12.700.00

- Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 7.400.00

- Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için) 26.500.00

- Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 74.000.00

-Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 58.000.00

-İl dışında yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 5.600.00

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ ( 01.01.2014 – 31.12.2014 )

Kanuni Dayanağı

 

 

Nufüsu Tutarı TL

Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. md. 5018 s. K. md. 35

Geçici md. 9

10.000’e kadar olan Belediyeler 2.200

10.000’den fazla olan Belediyeler 4.400

MİHDER

 

 

9

PRATİK BİLGİLER

MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

Ödemenin Türü

 

 

Kanuni Dayanağı Gelir Vergisi Damga Vergisi Emekli Keseneği

(Kurum/Şahıs)

Aylık (Gösterge) GVK Md. 61

 

 

+ + +

Ek Gösterge GVK Md. 61

 

 

+ + +

Taban Aylığı 375 s. KHK Md.1

 

 

+ + +

Kıdem Aylığı 375 s. KHK Md.1

 

 

+ + +

Yan Ödeme GVK Md. 61

 

 

+ + -

Özel Hizmet Tazminatı Yan Öd. Karar. -

 

 

+ Kısmen Tabi

Ek Tazminat Yan Öd. Karar. - - -

Denetim Tazminatı Yan Öd. Karar. -

 

 

+ -

Makam Tazminatı 657 s. K. Ek Md.26 -

 

 

+ -

Görev Tazminatı 631 s. KHK -

 

 

+ -

Yabancı Dil Tazminatı 375 s. KHK Md.2 -

 

 

+ -

Aile ve Çocuk Yardımı 657 s. K. Md. 203 - - -

Doğum Yardımı 657 s. K. Md. 207 - - -

Ölüm Yardımı 657 s. K. Md. 208 - - -

Huzur Ücreti (Meclis-Encümen) GVK Md. 61

 

 

+ + -

Fazla Çalışma Ücreti GVK Md. 61

 

 

+ + -

Konferans Ücreti GVK Md. 61

 

 

+ + -

Bilirkişi Ücreti GVK Md. 61

 

 

+ + -

Avukat Vekalet Ücreti GVK Md. 61

 

 

+ + -

Harcırah Ödemeleri GVK Md. 61 -

 

 

+ -

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER

Konusu

 

 

Kanuni Dayanağı Dönemi Oran/Tutar

6183 sayılı Kanunun

51 inci maddesine göre

Gecikme Zammı (Her

ay için)

98/11331 sayılı BKK 09.07.1998-19.01.2000 tarihleri arası %12

2000/7 sayılı BKK 20.01.2000-01.12.2000 tarihleri arası %6

2000/1555 sayılı BKK 02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arası %5

2001/2175 sayılı BKK 29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arası %10

2002/3550 sayılı BKK 31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arası %7

2003/6345 sayılı BKK 12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arası %4

2005/8551 sayılı BKK 02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arası %3

2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası %2,5

2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 tarihinden itibaren %1,95

2010/965 sayılı BKK 19.10.2010 tarihinden itibaren % 1,40

6183 sayılı Kanunun

106. maddesine göre, tahsil

imkansızlığı nedeniyle

terkin edilecek miktar

2004/8267 s. BKK (31.12.2004/25687 tarih ve 3. mükerrer sayılı R.G.

 

 

8

213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren) 10

Diğer amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren) 20

6183 sayılı Kanunun

48. maddesine göre, Amme

Alacaklarına Uygulanacak

Tecil Faizi Oranları

(Yıllık)

402 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arası %96

407 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arası %48

412 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arası %36

416 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası %72

421 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası %60

429 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası %36

434 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası %30

438 Seri Nolu Tahsilat G.Teb. 21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arası %24

Seri C Sıra No1 Tahsilat G.Teb 19.11.2009 tarihinden itibaren %19

Seri C Sıra No2 Tahsilat G.Teb. 21.10.2010 tarihinden itibaren % 12

Kanuni ve Temerrüt Faizi

Oranı

3095 s. K. md.1,2

2005/9831 sayılı BKK

01.01.2006 tarihinden itibaren yıllık %9

M A H A L L İ İ D A R E L E R E

H İ Z M E T

10

 

 

 

MİHDER

PRATİK BİLGİLER

BELEDİYE PARA CEZALARI ( 01.01.2014 – 31.12.2014)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. md; 5326 s. Kanunun 3 ve 17/7. md. 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)

Cezanın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL)

En Az

 

 

En Çok

Belediye Cezaları (Belediye Encümeni) 1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.1 190 190

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (Belediye

Encümeni)

1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.2 380 7.613

Toptancı Hal Kanununa göre ceza

(Belediye Encümeni)

80 s. K. (5728 s. K.değ.) md.4 1.522 15.228

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri

Hakkında KHK göre ceza (Belediye Encümeni)

552 s. KHK 5.md.nin 1,2 ve 3.f.ları;7/2.md. 5.601 5.601

552 s. KHK 6.md. 2 ve 3. f.; 10.md. 1ve 2.f. 1.678 1.678

552 s. KHK 8. md.2.f.; 10.md. 3.f.; 26.md.1.f. 2.238 2.238

552 s. KHK 26.md. 1. f.sının (d) bendi 11.203 11.203

552 s. KHK 21.md. 40.812 40.812

Sular Kanununa göre ceza (Belediye Encümeni) 831 s.K.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve 8 190 190

Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza (Belediye Encümeni) 394 s. K.(5728 s.K. değ.) 10. md. 152 152

Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza

(Belediye Encümeni)

6301 s. K. (5728 s. K. değ.)7. md. 152 152

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

(Belediye Encümeni)

2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md. 961 1.929

Tütün Ürünlerinin

Zararlarının

Önlenmesi ve

Kontrolü Hakkında

Kanun

(Belediye Başkanının yetki verdiği görevli) 4207 s.K. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve 2/1

 

 

92 92

(Belediye Zabıtası)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/1 ve 3/12

5326 s.K. 41. md.

32 32

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/8 ve 3/10 381 381

(Belediye Encümeni)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/2 ve 2. m.

(a) bendi hariç 1,3,4,5’inci fıkraları

761 7.613

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/5 ve 3/7 1.522 1.522

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/10 ve 3/14 30.456 152.286

Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni) 1593 s.K. (5728 s.K. değ.) md. 283 ile 266 190 190

Denizcilik

Müsteşarlığının

Kuruluş ve Görevleri

Hakkında KHK ye

göre (B. Encümeni)

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya

zamanında işlemi yapılmayan İç Su Aracının

Boyuna Göre

491 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) Ek md. 12

492 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) 8 sayılı

tarife - XIII

5 metreden

9 metreye kadar olanlar

585

9 metreden

12 metreye kadar olanlar

1.169

12 metreden

20 metreye kadar olanlar

2.341

20 metreden

30 metreye kadar olanlar

4.683

30 metreden büyük olanlar 9.366

Emre aykırı davranış (Belediye Encümeni) 5326 s. K. 32. md. 190 190

Dilencilik (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 33. md.

 

 

92 92

Gürültü (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 36/1. md

 

 

92 92

5326 s. K. 36/2.md. (Ticari İşl. Sahibine) 1.929 9.660

Rahatsız etme (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 37. md.

 

 

92 92

İşgal (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 38/1. md.

 

 

92 92

5326 s. K. 38/2. md. 190 961

Çevreyi Kirletme (Belediye Zabıtası)

5326 s. K. 41/1. md.

 

 

32 32

5326 s. K. 41/2. md.

 

 

959 9.660

5326 s. K. 41/3. md.

 

 

92 92

5326 s. K. 41/4. md. 190 5.792

5326 s. K. 41/4. md. (Tüzel Kişi İçin) 190 9.660

5326 s. K. 41/5. md.

 

 

92 92

5326 s. K. 41/6. md. 478 478

Afiş Asma (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 42. md. 190 5.792

Not: - 5326 s. K.17/7. Md. uyarınca , idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili

Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.

MİHDER

 

 

11

PRATİK BİLGİLER

İMAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ MÜEYYİDELER

(01.01.2014 – 31.12.2014)

(3194 s. İmar Kanunu 42. Md. 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)

(B. Encümeni)

 

 

Tutar/Oran

a)

 

 

 

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere,

mevzuata aykırılığın

 

 

her bir metre karesi için ;

1 I. sınıf A grubu yapılara 4.07910

B grubu yapılara 6.79851

2

 

 

II. sınıf A grubu yapılara 10.87762

B grubu yapılara 14.93674

3

 

 

III. sınıf A grubu yapılara 24.47466

B grubu yapılara 27.19406

4 IV. sınıf A grubu yapılara 31.27318

B grubu yapılara 33.99259

C grubu yapılara 42.15081

5

 

 

IV. sınıf A grubu yapılara 51.66873

B grubu yapılara 62.54637

C grubu yapılara 70.70458

D grubu yapılara 85.66133

b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı

elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça

yayımlanan aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen

bedelin ................

% 20‘si

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;

1 Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u

2

 

 

Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı

3

 

 

Uygulama imar planında veya parselasyon planında ‘‘ Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı’’ olarak

belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın

% 60’ı

4 Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü

5

 

 

Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si

6

 

 

Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i

7

 

 

Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si

8

 

 

Ruhsatsız ise cezanın % 180’i

9

 

 

Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüyor ise cezanın % 50’si

10 Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100’ü

11 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u

12 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si

13 Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si

(a) ve (b) bentlerinde belirlenen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilir.

18, 28, 32 ,33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere

aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve

şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere .............................................................

Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde ...................................................................................

Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde ........................................................................................................

2.719.41

5.438.81

8.158.22

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi

karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edebileceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara,

ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde

uyarınca yıkmayan yapı sahibine .................................................................................. 13.597.04

NOT:

 

 

 

3194 sayılı Kanunun 42. maddesine göre idari para cezası 679.85 TL’den az olamaz.

1- Yasadaki rakamlar 2014 için (% 3,93) Y.D. oranında artırılmıştır.

2- Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan para cezaları, aynı fiil nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü

maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.

3- En az uygulanacak olan ceza miktarı 2014 fiyatları 679.85 TL’den az olamaz.

4- 3194 s. K. 42. maddesinin 5 inci fıkrasındaki 300.00 TL, 2014’de 407,91 TL olacaktır.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin