UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  BİRİMLERE YAZILAN DAĞITIMLI YAZILAR.
 
 
                                                                       T.C.                                         ACELE VE GÜNLÜDÜR
MALİYE BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
S A Y I : B.07.0.MGM.4.06.02.14/                         ..../12/2010              
KONU   : Banka Hesabı
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
(                                                                 )
 
 
                 İlgi: 02.09.2010 tarih 1092 sayılı yazımız.
                       
 
     Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bankalar Birliği arasında yapılan protokol gereğince saymanlığımıza intikal edecek olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerinde adı geçen hak sahibinin (Kamu Kuruluşu, gerçek ve tüzel kişiler, kamu personeli) vergi ve T.C. Kimlik numaraları ile iban numarasının eşitliğine ilişkin teyidinin yapılarak gönderilmesi gerektiği ilgi yazımız ile istenilmişti.
     Ancak, yapılan protokole ilave olarak kişi ve firmalara ait 26 karakter özelliğine sahip iban numarasında hesap ve şube kodununda tutması gerektiğinden ödeme ekinde iban numarasının doğru yazıldığının kontrolünden sonra ödeme evrakına taşınması gerekmektedir.
      Saymanlığımız Keos ve KBS’de Pilot uygulama kapsamında olduğundan, söz konusu uyuşmazlıkların neticesinde bütün göndermeler akşam 6.30’dan itibaren geri dönmektedir ve bankaya aktarma işlemi yapılamamaktadır. 
               Hak sahiplerinin mağdur olmaması ve cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda,
           
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
 
 
                                                                                                                     Semra KURTÇA
                                                                                                                     Saymanlık Müdürü
 
 
 
 
DAĞITIM
Sağlık Bakanlığı Tüm Birimler


 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
 
S A Y I : B.07.0.MGM.4.06.02.14/                         ..../09/2010             
KONU   : Banka Hesabı
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
(                                                             )
 
 
 
                 İlgi: 02.09.2010 tarih 1092 sayılı yazımız.
 
     Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bankalar Birliği arasında yapılan protokol gereğince saymanlığımıza intikal edecek olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerinde adı geçen hak sahibinin (Kamu Kuruluşu, gerçek ve tüzel kişiler, kamu personeli) vergi ve T.C. Kimlik numaraları ile iban numarasının eşitliğine ilişkin teyitinin yapılarak gönderilmesi gerektiği ilgi yazımız ile istenilmiştir. Ancak Saymanlığımızca yapılan ödemelerde hak sahibinin T.C kimlik numarası veya Vergi numarası ile iban numarasının uyuşmadığından ödeme miktarlarını bankalarca iade edildiği görülmektedir.
 
Acil ödemeler olan Elektirk, su, telefon, ilan gideri, yurtdışı avans ve benzeri ödemelerde iadeden doğan gecikmeler neticesin de gecikme cezalarının oluştuğu ve ilgililerin mağdur olduğu tespit edildiğinden hak sahibinin T.C ve vergi numarası ile Banka iban numarasının eşitliğine ilişkin teyidinin yapılarak ödeme evraklarının gönderilmesi gerekmektedir.
 
             Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
 
 
 
 
                                                                                                                     Semra KURTÇA
                                                                                                                     Saymanlık Müdürü
 
 
 
 
DAĞITIM
Sağlık Bakanlığı Tüm Birimler
T.C
                                                  
MALİYE BAKANLIĞI
SAĞLIK   BAKANLIĞI
 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
                       
S A Y I : B.07.0.MGM.4.06.02.14/                               ...../08/2010
KONU : 325 hesap kodu.
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞINA
(                                                                 )
 
 
 
 
 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 23.08.2010 tarihli duyurusunda Yurt dışı geçici görev yolluk ödemelerinde 325 hesap kodunun ekonomik ayrıntı kodu 1 - 21 olarak değiştirilmiştir. Yurtdışı geçici görev yolluğu ödemelerinin buna göre düzenlenmesini hususunda;
 
 Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
 
            
Semra KURTÇA
Saymanlık Müdürü
 
 
DAĞITIM:
Tüm Birimlere
 
  Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin