UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
 
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 
  Pdf Excel Word PPT Zip
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Bakan tarafından imzalanarak Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilen ve 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanması gereken metin)   Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Bakan tarafından imzalanarak Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilen ve 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanması gereken metin)
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
           Ek (1-38)
  GYMY Ek Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
   
Taşınır Mal Yönetmeliği   Taşınır Kod Listesi

Taşınırların Kaydı İle Yönetim Hesabının Verilmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

Taşınırların Kaydı İle Yönetim Hesabının Verilmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

 


Taşınır Mal Yönetmeliği Tüm Dosyalar

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Bakan tarafından imzalanan ve Bakanlar Kurulu Kararı alındıktan sonra Resmi Gazetede yayınlanacak Metin 29.12.2005)    
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik    
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
           Cetveller
 
Cetveller
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
  Bugün 1 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin