UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  MALİ KONULAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin harcama sürecinde yer alan harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlilerinin katıldığı Mali Konular Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Gürkent Otel’de gerçekleştirilen ve Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Memet ATASEVER'in açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin yönetici uzman, şef ve memurları ile Saymanlık Müdürlüğümüz Müdürü, uzman ve şefleri katılmışlardır.  

Toplantının ilk gününde:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire BaşkanLIĞI İç Kontrol Daire Başkanı Sayın Bahadır Oktay ATILGAN İç Kontrolde Ön Mali Kontrol konulu Sunumunu yapmış, ardında Saymanlık Müdürümüz Sayın Semra KURTÇA Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5018 Sayılı yasa, Saymanlık Müdürlüğümüzün 2007-2009 yılları arasındaki faaliyetleri ve uygulamada görülen bazı sorunlar konularında sunum yapılmıştır.

Toplantının 2. Gününde:

Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürü Sayın Halil ALTAN Vergi Tevkifatı Uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri, Alınan Teminat Mektupları ile İlgili Hukukİ Sorunlar,İstihkaklar Üzerine Konulmuş Temlik ve İcra Borçları konulu sunumunu yapmış, onun ardında Muhasebat Başkontrolörü Sayın A.Uğur CEBECİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu , İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol konulu sunumunu yapmışlardır.

TOPLANTIDAN GÖRÜNTÜLER:

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (48 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin