UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  REFİKSAYDAM' DA SEMİNER YAPILDI
 

Maliye Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS), Ödeme Emri Belgesi Uygulaması içerisinde, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ödemelerine ilişkin uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Bu uygulama ile  harcama talimatı, görevlendirme yazısı, yolluk avansına ait muhasebe işlem fişi, yurtiçi geçici görev  yolluğu bildirimi ve ödeme emri belgesinin elektronik ortamda,  harcama biriminden muhasebe birimine gönderilmesi hedeflenmekte olup  elektronik imza yasasının yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte de,  daha önce kağıt ortamında düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenerek muhasebe birimine ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır.

Yolluk ödemelerinden, birinci faz olarak Yurt İçi Geçici Görev Yolluğuna ilişkin olarak hazırlanan  uygulamanın test edilip geliştirilmesini teminen muhasebe birimimiz ve ödemelerini yaptığımız harcama birimlerinde pilot olarak uygulanmasına 18/04/2011 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Uygulamanın tanıtımı amacıyla da 21.04.2011  tarihinde saat 14,30’da Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kampus alanında bulunan Aşı Binası Toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı Sağlık Bakanlığına bağlı Birimlerin  Gerçekleştirme Görevlileri ve Mutemetlerinin geniş katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı Saymanlık Müdürümüz Sayın Semra Kurtça’nın açılış konuşması ile başlamış, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanı Bahadır Alan’ın uygulamayı tanıtım sunumu, tereddüt ve çekinceler konusunda soruların cevaplandırılması ile sonuçlanmıştır.

 


 
  Bugün 16 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin