UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  ÖN MALİ KONTROL REHBERİ
 

Ön Mali Kontrol Rehberi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Ön Mali Kontrol Talimatı
Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Talimatı
2010- 2012 Analitik Bütçe Sınıflandırması
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Ödeme Yapılacak Kişiler
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Taşınır Mal
ÖN MALİ KONTROLE TABİİ EVRAKLAR
4734 Sayılı Kanun'a Göre Yapılan Alımlar
4734 Sayılı Kanun'un 3. Maddesi D.M.O ile İdarenin Kendine Bağlı Döner Sermaye Yapılan Alımlar
4734 Sayılı Kanun'un 22.Maddesi d Bendine Göre Yapılacak Alımlar
Avukatlık Hizmet Bedelleri
 
Bilirkişilik, Uzmanlık, Tanıklık ve Benzeri Hizmet Ücretleri
Borç Ödemeleri
Cenaze Giderleri
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak Ödemeler
Elektrik, Su Doğalgaz ve Benzeri Tüketim Giderleri
Kiralar
Kurs ve Toplantılara Katılma Giderleri
Mahkeme Harç ve Giderleri
Makina, Techizat, Taşıt ve Demirbaş Bakım Onarım Giderleri
Öğrenim Giderleri
Ön Ödeme, Avans ve Krediler
Personel Giderleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Taşıma Giderleri
Taşınmaz Mal Alım Bedelleri
Tedavi Giderleri
Telif ve Tercüme Ücretleri
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderleri
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
Yardım, Pay ve Benzeri Ödemeler
Yolluklar

Yolluklar
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Harcama Belgeleri

Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi
Yolluklar Ön Mali Kontrol Formu
Hesap Kodları
MEVZUAT

Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2009 Yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair BKK
Yurt Dışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas Ve Usuller
2010 Yılı Yurtiçi Gündelik Miktarları (H Cetveli)
Yurt İçinde Yol Masrafı
Seyahat Kartları

Yönetmelik

ÖRNEK GÖRÜŞ YAZILARI
Çeşitli
Harcırah
İhale
Kamu Personel Mevzuatı
Kamu Zararı
Tedavi


 
  Bugün 4 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin