UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  YURT İÇİ GECİCİ GÖREV YOLLUĞU KILAVUZU
 

 

 

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU PİLOT UYGULAMA KILAVUZU
 
 

 

 
 
 
 

           
 
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN HARCAMA BİRİMLERİNDEN SAY2000İ SİSTEMİNE GÖNDERİLMESİNE AİT SÜREÇLER
 
 
Yurtiçi geçici görev yolluğu ödemeleri sadece say2000i sisteminde kayıtlı 161 11 3 3 0 ve 161 11 6 9 0 ekodlarını kapsamaktadır. Harcama birimlerince bu ekodlara ait olarak yapılacak yolluk ödemeleri pilot uygulamaya açılan yolluk uygulamasından yapılacaktır.
 
Yolluk uygulamasında aşağıdaki belgeler üretilmektedir;
 
1-Harcama Talimatı (Ek-1)
2- Yolluk avans mif belgesi
3-Görevlendirme yazısı
4- Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi
5-Yolluk Ödeme Emri belgesi
 
           Harcama birimlerince yolluk uygulamasında elektronik ortamda üretilen bu belgeler kaydedilecek ve sistemde “muhasebe birimine gönder” butonları kullanılarak bağlı olunan muhasebe birimine gönderilecektir. Bu işlemden sonra ödeme türüne göre belgelerin çıktıları alınacak ( ilgisine göre avans mif, öeb, harcama talimatı, yolluk bildirimi ve görevlendirme yazısı) ve ıslak imzalı belge olarak muhasebe birimine iletilecektir. Muhasebe birimi ilgili ödemeye ait avans mif belgesini ve öeb belgesini KBS muhasebe kayıt formundan çağırarak muhasebeleştirmesini yapacaktır.
            Yolluk uygulamasında mif belgesi ile yolluk uygulamasının fiş durumları:
            Fiş Durumu:   Açıklama:
            T                     Tahakkuk Biriminde
            M                    Muhasebe Biriminde
            O                     Onaylı fiş
            R                     Muhasebe birimince ret edilmiş fiş
           
            Harcama birimi tarafından yolluk ödemesine ait avans mif ve yolluk öeb oluşturulduktan sonra kaydet butonuna basınca T durumunda muhasebe belgesi oluşacaktır. Muhasebe birimine gönder butonuna basınca T durumundaki fiş M durumuna dönecektir. İlgili belgeler muhasebe birimince incelendikten sonra belgelerde hata ve eksiklik yoksa onaylanacaktır ve fiş durumu O durumuna dönecektir, hata ve eksiklik varsa muhasebe birimi belgeyi ret edecektir bu durumda da fiş durumu R olacaktır. Harcama birimi T ve R durumundaki fişlerde düzeltme yapabilir, fiş durumu M ve O alan fişlerde sistem düzeltmeye izin vermeyecektir.
 
 
                                                                       +   +   +   +
 
Harcama birimlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına giren memurların ilgili kanunun yurtiçi geçici görevlendirme hükümlerine göre alacakları yollukların hesaplaması ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre yolluk avans MİF belgesi ile yolluk giderlerine ait ÖEB’nin harcama birimlerince KBS üzerinden veri girişlerinin yapılması ve bağlı oldukları Muhasebe birimlerine gönderilmesinin sağlanması amacıyla bu uygulama geliştirilmiştir.
           
            Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu uygulaması sırasıyla aşağıda açıklanan veriş giriş ve işlem ekranlarından oluşmaktadır:
 
            1.Kişi ve Onay Bilgileri Sayfası
 
  
 
Yolluk Ödemesi yapılacak kişiye ait bilgiler ile yolluk ödenmesine karar veren yetkili personele ait bilgilerin veri giriş işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda 4 ayrı veri giriş alanı bulunmaktadır.
 
1-Kişi Bilgileri : Yolluk ödemesi yapılacak olan kişinin TCKN’sı girişi yapılırarak enter tuşuna basılır. Sistem otomatik olarak say2000i sistemi veri tabanında kayıtlı olan kişin özlük bilgilerini ve banka hesap numarası bilgilerini getirir.
 
2-Gerçekleştirme Görevlisine Ait Bilgiler: Yolluk ödenmesi işlemine onay veren personelin adı soyadı manuel olarak girilir. Unvan1 kısmı combosundan kişinin kadro unvanı seçilir. Unvan2 kısmına ilgili personelin başka unvanı varsa manuel olarak girilir.
 
3-Harcama Yetkilisine Ait Bilgiler: Yolluk ödenmesi işlemine onay veren personelin adı soyadı manuel olarak girilir. Unvan1 kısmı combosundan kişinin kadro unvanı seçilir. Unvan2 kısmına ilgili personelin başka unvanı varsa manuel olarak girilir.
 
4-Yolluk Refarans Bilgileri: Bu alana yolluk ödenmesi konusuna ait kısa bir açıklama girilir ve kaydet butonuna basılır. Kaydet butonuna basılınca sistem işlemin yapıldığı güne ait tarihi kaydederek yolluk ödenmesi sürecine ait otomatik bir refarans numarası verir.
 
 
Bu işlemler tamamlandıktan sonra ekrandaki “Yolluk Hazırlama Süreci” butonu aktif hale gelir. Bu butona basarak diğer işlemlere geçilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemden yolluk refarans numarası alındıktan sonra bu butona basılarak açılacak yeni sayfalarla işleme devam edilir.

 
 
Aşağıdaki veri girişleri tamamlandıktan sonra kaydet butonuna basılır ve sistem işlem yapılan tarihi ve yolluk ödemesine ait bir refarans numarasını verir. Bu refarans numarası daha sonra yolluk mahsubuna kadar kullanılan bir iş takip numarasıdır.
Bu alana yolluk ödemesine ait kısa bir konu başlığı girilir.ör:Antalya eğitim semineri v.b.
Harcama biriminin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin adsoyad ve unvanları bu alanlara girilir.
 
Yolluk ödemesi yapılacak kişinin tckn girilir enter tuşuna basılır. Kişinin özlük bilgileri otomatik gelir. Banka hesap numara bilgileri sistemde otomatik gelir ve ödeme yapılacak hesap seçilerek. İşlem tamamlanır.

 

           
 
 
2.Harcama Talimatı Oluşturma Sayfası
 
 
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yolluk ödemesine ait EK-1 Harcama Talimatı formu oluşturulmasına ait veri giriş ekranıdır. Ekran 3 ayrı bölümden oluşmaktadır.
 
1.Yapılacak Harcamaya Ait Bilgiler: Bu alana ekranda görünen bilgiler sırasıyla girilir.
 
2.Tertip/Ödenek Bilgileri: Bu alanda yolluk ödemesine ait avans verilecekse “Yolluk Avansı Verilecekmi” kutucuğuna mause aracılığıyla tıklanır ve çentik atılır. Bu işlemden sonra (161 Personel Avans Hesabı) yolluk tertibine ait bilgiler sırasıyla seçilir.
Avans verilmeyecekse döğrudan yolluk tutarı ödenecekse “Yolluk avansı Verilecekmi” sorusuna çentik atılmaz ve boş geçilir bu durumdada 630 Giderler Hesabına ait tertip bilgileri sırasıyla seçilir.
 
3.Açıklama veri giriş alanı: Bu alana EK-1 Harcama Talimatı formunda görünmesi gereken yolluk ödemesine ait açıklamalar girilir.
 
Bu işlemler bittikten sonra gerekli dökümanları almak için sayfanın üstündeki butonlar kullanılabilir. Bu butonların adı ve görevleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.
EK-1 Harcama Talimatı Oluştur: İlgili formun oluşturulması için kullanılır.
Kaydet/Avans Mif: Ekrandaki veri girişlerini kaydeder ve avans verilme işlemi seçilmişse mif belgesini otomatik oluşturur.
Mif Dökümü: Yolluk ödenmesine ait mif belgesini görüntüler.
 
Muhasebe Birimine Gönder: Avans mifine ait kaydın bağlı olunan muhasebe birimine otomatik olarak gönderilmesi işlemini yapar.
 
 
 
 

İşlem tarihi sistemde otomatik verilmektedir, manuel giriş yapılamaz

 
Ekrandaki bilgiler girildikten sonra ve kaydet butonuna bastıktan sonra bu butona basılarak EK-1 harcama tal. Formu oluşturulur ve imzaya hazır halde yazıcıdan alınır.
Sistemde oluşan otomatik mif belgesi kontrol edilerek hata yoksa bağlı olunan muhasebe birimine elektronik olarak gönderilmek üzere bu butona basılır.
Ekrandaki bilgiler girildikten sonra bu butona basılır ve kaydetme işlemi ile mif oluşturma işlemi tamamlanmış olur.
Ek-1 harcama talimatına ait açıklama bu alanda girilir.
Bu alanda yolluk öncesi avans verilecekse yolluk avansı verilecekmi sorusu önündeki kutucuğa evet anlamına gelecek olan kutucuğun üzerine mause ile tıklanarak işaretlenme yapılır.Daha sonra alttaki combolardan ilgili tertipler seçilir ve ödenek kontrol butonuna basılır. Seçilen tertipte ödenek varsa miktar sistemde görüntülenir.
Yolluk ödemesine ait EK-1 harcama talimatına ait bilgiler sırasıyla aşağıda girilir. Tutarı alanına avans verilecekse avans miktarı, verilmeyecekse yani doğrudan yolluk gideri ödenecekse ilgili miktar girilir.

 

3.Görevlendirme Yazısı Oluşturma Sayfası
 
 
 
            Yolluk ödemesine ait görevlendirme yazısının hazırlandığı veri giriş ekranıdır. Beş ayrı veri giriş alanından oluşmaktadır.
 
1.Görevlendirme Yazısı Oluşturma İşlemi: Bu alanda yazının konusu ile onay makamının adı girilir.
 
            2.Görevlendirme Yazısı Metni Giriş alanı: Görevlendirme yazısının metni girilir.
 
            3.Onay Bilgisi(Üçlü Onay): Görevlendirme olur yazısı 3 kişi tarafından onaylanacaksa bu alana da giriş yapılır.
 
            4.Onay yazısı Kurum/Kuruluş Bilgileri: Yolluk ödemesinin yapıldığı harcama biriminin resmi yazısına ait başlık bilgileri ve dosya bilgileri girilir. Bu alan bir defa giriş yapılır bundan sonraki yazı oluşturma işlemlerinde bu bilgiler otomatik olarak gelir.
 
            5.Paraf Bilgileri: Görevlendirme yazısını hazırlamakla yükümlü olan personelin bilgileri sırasıyla girilir.
 
 

 

 
 
 
 
Bu alana harcama biriminin yazısının üst başlık kısmı girilir.
 
 
 
 
 
Bu alana onay yazısını hazırlayan personelin paraf bilgileri girilir.
 
 
 
 
Bu alana onayın metin kısmı girilir
Görevlendirme onay yazısı 3 kişi tarafından imzalanacaksa bu alana ilgili kişinin ad soyad ve unvanı girilir.
Bu alana görevlendirme yazısının konu ve onaya sunulacak makamın adı girilir.

 

 
4.Yolluk Bildirim Ekran Sayfası
 
 
            Bu akranda 6245 sayılı harcırah kanunu hükümlerine göre geçici göreve ait olarak yapılan yolculuk, konaklama ve gündelik bilgileri girilir.
 
            1.Gidiş Ekle-Dönüş Ekle: Bu buton kullanılarak harcırah ödemesine ait gidiş ve dönüşe ait yol masrafı ve yevmiye bilgileri girilir
 
            2.Görev Süresine Ait Gündelik ve Konaklama Hesaplaması: Bu alana geçici görevli olarak bulunulan yerde geçen günlere ait yevmiye ve konaklama giderleri girilir.
 
            3.Diğer: Bu alana söz konusu harcırah kanunu esaslarına göre kabul edilen diğer giderler girilebilir.
 
 
 
 
 
 

                                                                                 U     Y     A      R      I

Alttaki ekranda geçici görev yolluğuna ait görevli personelin beyanına ait yolluk bildirim veri girişleri yapılır. Bu ekranda 3 ana veri giriş bölümü bulunmaktadır.
1-       Yolluk ödemesine ait gidiş ve dönüş yol ve yevmiye masraflarına ait veri giriş alanı
2-       Yolluk görevine ait gündelik ve konaklama masrafının girildiği alan 
3-       Yolluk ödemesine ait 6245 sayılı kanunda kabul edilen diğer masraflar.
Bu veri giriş alanları yolluk alacak olan personelin beyanına göre ve gerçek giderler üzerinden doldurulacaktır. Hiçbir veri giriş alanı zorunlu değildir. Sadece yolluk gideri yapılan ve ilgili kanunla kabul edilen alanlara veri girişi yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyandan ilgili personel sorumludur.
 
Bu çubuk mause yardımıyla hareket ettirilerek ekranın diğer kısmında kalan alanlara da veri girişi yapılabilir.
Yolluk bildirimine ait kayıt, raporlama ve gönderme butonlarının bulunduğu alan.

 

 
 

 
 
  Bugün 21 ziyaretçi (86 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin