UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  SENDİKA DUYURUSU
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
 
SAYI    : B.07.0.MGM.55.                                                                                            13/06/2012                                      
KONU : KBS (say2000i) Duyuru
 
 
SENDİKA AİDATLARI İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: ( 23 )
 
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun, Yetki Başlıklı 30 uncu Maddesi hükmünün 2012 yılı için uygulamasını gösteren geçici 12 nci maddesinde “30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2012 yılı için 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir ve en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak yapılır ve 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, maaş işlemlerinin Haziran ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle, maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 Haziran tarihine kadar üye olanların sendika üyelik aidatlarının Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.
Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelden muhasebe birimine müracaat edenlerin sendika üyelik aidatları, Haziran ayının 15 ine kadar muhasebe birimlerince nakden tahsil edilecek olup, yapılan tahsilatların Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesinde gösterilebilmesi için yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir;
          1- Maaş Bilgi Girişi Formunda bulunan “KESİNTİ” butonundan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).
          2- Yeni üye olan personel, Haziran ayı sendika kesintisini muhasebe birimi veznesine nakden yatıracak ve yatırılan tutar için 100-Kasa Hesabına borç; ilgili sendika adına              333-Emanetler Hesabına alacak (ilgili sendikanın ekonomik ayrıntı kodu ile) kaydı yapılacaktır.
          3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde Raporlar menüsünde bulunan (Personel Modülü > Memur Maaşları > Raporlar > Kesinti Dökümleri > ) Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi Raporu alınarak, kontrol edilecektir.
Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak harcama birimlerinin ivedilikle bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.
 
 
                                                                     
 
 
                                                                                                            Hikmet TOSUN
                                                                                                             Genel Müdür V.
 
 
 
  Bugün 22 ziyaretçi (121 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin