UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  KASIM AYLIKLARININ AVANS OLARAK ÖDENMESİ
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


 

Sayı   : B.07.0.BMK.0.022-115912                                                 28/10/2011 *14147                   

Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi                                  

 

GENELGE

 

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 4/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gereğini arz / rica ederim.

 

 

                                                                                 

                                Mehmet ŞİMŞEK

                         Maliye Bakanı


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
 
KASIM AYI AYLIKLARININ AVANS OLARAK ÖDENMESİ
 İLE İLGİLİ 2011/34 SAYILI KBS DUYURUSU_31.10.2011
 
    
             1- Memur Maaş İşlemleri:
Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.10.2011 tarihli ve 14147 sayılı Genelgesi uyarınca; Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 04/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
             Buna göre, muhasebe birimleri tarafından, maaş ödemesi yönünden kendilerine bağlı harcama birimlerinde görevli memurların maaşlarının avans olarak ödenebilmesi ve gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından, ilgili harcama birimleri ile irtibata geçilerek, memurun özlük bilgilerindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve belgeler derhal istenilecektir. Maaşların avans olarak ödenmesine esas muhasebeleştirme işlemi Maaş Hesaplama Formundan yapıldıktan sonra (avans kaydına ilişkin MİF kesinlikle manuel olarak girilmeyecek olup, mutlaka maaş hesaplama formundan otomatik olarak muhasebeleştirilecektir) Muhasebe Kayıt Formundan sorgulanarak (Fiş Durumu B) alınacak ve imza süreci tamamlandıktan sonra MİF’ in onay işlemi tamamlanacaktır (Muhasebe İşlem Fişi ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen Personel Bildirimi eklenecektir).
Personelin özlük bilgilerinde gerekli veri güncellemesi, maaş hesaplama, bordro ve Muhasebe İşlem Fişi oluşturulmasına ilişkin süreç tamamlanarak, maaşın ödenebilmesi için Hazine’den nakit talebi en geç 02.11.2011 tarihi Çarşamba günü saat 16.00’ a kadar yapılacaktır.
            Münferit maaş hesaplama ve ödeme işlemleri ayın 10’ undan itibaren yapılabilecek olup, avans olarak ödenen aylıkların mahsup işlemi ile ilgili duyuru 15.11.2011 tarihinden sonra yapılacaktır.
 
2- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri:
            Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Formunda maaş hesaplama işlemi yapıldıktan sonra (01.11.2011 tarihinden önce maaşları hesaplatılmış olan birimlerin maaşlarının yeniden hesaplatılması gerekmektedir) Sözleşmeli Personel Bordro İcmal İşlemi Formundan maaş bordro icmali oluşturulacak, kontrol amaçlı olarak Ödeme Emri Çıkar işlemi ile ödeme emri çıkarıldıktan, ödeme emrinin borç ve alacak tutarları kontrol edilip (Muhasebeleştirme işlemi yapılmayacak), maaş işleminin doğruluğu teyit edildikten sonra Sözleşmeli Personel Bordro İcmal İşlemi Formunda oluşan ilgili ay maaş bordro icmalinde görünen “Net Ödenen” rakamına göre Muhasebe Kayıt Formunda 161 Hesaba borç, 325 Hesaba alacak kaydı manuel olarak yapılacaktır (Muhasebe İşlem Fişi ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen Personel Bildirimi eklenecektir).
Avans olarak ödenen kadro karşılığı sözleşmeli personel aylıklarının mahsup işlemi sistemden yapılacak olup, bununla ilgili duyuru 15.11.2011 tarihinden sonra yapılacaktır.
 
3- Kapatılan, Devredilen veya Birleştirilen Harcama Birimleri:
Kapatılan, devredilen veya başka bir birimle birleştirilmiş olan harcama birimlerinin maaş ödemesi için bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının devam etmesi durumunda, maaş ve diğer özlük ödemeleri önceden tanımlı olan birim kodlarından yapılmaya devam edilecektir. Bu birimlerin bankalarla yapmış oldukları promosyon anlaşması bittiğinde kayıtlı olan personelin tamamı yeni birim kodlarına aktarılacaktır.
Bilgilerini ve maaş ödemelerinde herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından harcama birimlerinin bilgilendirilmesi, maaş işlemlerinin ivedilikle tamamlanması hususunda gereken tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.
                                                                 
 
 
Mehmet SARITAŞ    
                                                                                                              Genel Müdür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 21 ziyaretçi (77 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin