UYGULAMALARDA PİLOT SAYMANLIK-SAGLIK SAYMANLIK
  ÖDEME EMRİ BELGESİ TESLİM TUTANAĞI
 
                                          EK-1      
                                                 
ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI    
                                                 
Harcama Biriminin Kurumsal Kodu: 15 1 0 4 904   Muhasebe Birimi: Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü    
Dairesi: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü   Düzenleme Tarihi: 30.01.2014    
Form Sıra No: 1   Torba Numarası***:      
                                                 
Sıra
No
Ödeme Belgesi Eki Belge Alacaklı Bütçe Gideri
Tutarı
   
Tahakkuk İşlem
No
Yevmiye
Tarihi**
Yevmiye No** Türü* Adedi Adı-Soyadı TCK/VKN    
   
1 ………….1     Taahhüt Dosyası 1 Serpil SİVRİ 12345678910 6.500,00
 
   
 
Çeşitli Hizmet Alımı Hakediş 1. Hakediş Ödemelerinde
        Fatura 1      
        Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1      
        Hakediş Raporu 1      
2 ……………..2     Fatura 1 Denizhan SİVRİ 1011121314 6.500,00
 
Hizmet Alımı Hakediş 2-3-4-5 .... Hakediş Ödemelerinde
        Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1      
        Hakediş Raporu 1      
3 ……………3     Taahhüt Dosyası 1 Onur SİVRİ 1718192021 154.000,00
 
Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım
giderleri
        Fatura 1      
        Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1      
        Hakediş Raporu 1      
        Fatura 1      
        Taşınır İşlem Fişi 1      
4 ……………..4     Taahhüt Dosyası 1 Özcanlar Tic. 3334353624 7.250,00
 
Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri ödemesinde
        Fatura 1      
        Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1      
        Hakediş Raporu 1      
5 ………….5     Taahhüt Dosyası 1 AYCAN İNŞ. 1235289567 245.000,00
 
Yapı, tesis ve onarım giderleri
        Fatura 1      
        Yapım İşleri Hakediş Raporu 1      
6 …………….6     Onay Belgesi   AKYILDIZ TİC.    
 
 doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde
        Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı        
        Fatura        
        Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı        
        Taşınır İşlem Fişi        
7 …………….7     Görevlendirme Yazısı/Harcama Talimatı 1 Ali CENGİZ 12131415161 2.250,00
 
Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödemelerinde
        Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi 1      
        Fatura 3      
8 ………….8     Harcama Talimatı 1 Basın İlan Kurumu    
 
İlan Gideri Ödemesinde
        Fatura 1      
        İlanın Yapıldığına İlişkin Yazı/Tutanak 1      
9 …………..9     Görevlendirme Yazısı 1 Ali Veli 212223242 2.250,00
 
Kurs ve toplantılara katılma giderleri ödemesinde
        Fatura 1      
        Kurs veya toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge 1      
10 ……………10     Harcama Talimatı   Enerjisa / Telekom /TTNET /    750,00
 
Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri
        Fatura        
11 ……………11     Harcama Talimatı/ Onay Belgesi   Müzeyyen YILDIZ 3335363739 3.500,00
 
Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde
        Kredi İzin Yazısı;        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                 
Yukarıda alacaklıları ile alacak tutarları gösterilen toplam 11….adet tahakkuk evrakı ve ekleriteslim alınmıştır.   …./…./20….         Teslim Saati:………..    
                                                 
                                                 
        TESLİM EDEN                     TESLİM ALAN          
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
* Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki belgenin adı yazılacaktır.                            
** Bu bölümler muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra doldurulacaktır.                      
***Bu bölüme muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra evrakın konulduğu torba numarası yazılacaktır.                      
 
  Bugün 22 ziyaretçi (124 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin